Dzień ziemi

W kwietniu centrum edukacji przyrodniczej i ekologicznej Śląskiego ogrodu botanicznego obchodzony będzie dzień ziemi. To trzecie z dziesięciu zaplanowanych świąt na 2012r. Pierwsze z tych świąt odbyło się w lutym obchodzono wtedy dzień obszarów wodno błotnych, drugie święto Światowy dzień wody obchodzono w marcu.

Święta ekologiczne maja na celu wykształcania wśród lokalnej społeczności zachowań proekologicznych. Ogród jest instytucją powołaną do tego by organizować seminaria naukowe, dni otwarte i wykłady.

 

Reklamy

IV Powiatowy Młodzieżowy Festiwal Nauki

14 marca w MDK odbył się powiatowy festiwal nauki którego organizatorem jest Zespół szkół nr 3 w Bujakowie – Gimnazjum nr 4. Tegoroczną inspiracją dla treści zawartych stanowiskach był cytat „Małe jest piękne”.