Biblioteka w Mikołowie

Decyzją Zarządu Województwa z 19 maja br. projekt adaptacji budynku kina w Mikołowie na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną realizowany przez Gminę Mikołów został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt otrzyma dotację w wysokości 3 448 106,38 PLN w Priorytecie Kultura. Przydałaby się też nowa gazeta Mikołowska najlepiej w elektonicznej formie dla odświeżenia. Projekt oprócz budowy i wyposażenia Mikołowskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w meble, komputery i sprzęt audiowizualny obejmie również działania promocyjne.